Regisztráció
Amennyiben 24 órán belül nem kap értesítést regisztrációjáról, kérjük e-mailben (gwpmo@gwpmo.hu) jelezze a szervezők részére.

A Duna Ismerettár
"Danube Box"
2009/10 tanévi versenykiírás

A verseny meghirdetője: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
A verseny célja: a Danube Box "Duna Ismerettár" program magyarországi bevezetése és ezáltal a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok segítése a Duna-medence teljes területén abban, hogy a tanulókat érdeklődővé tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.
A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett oktató és foglalkoztató csomag (tartalmáról részletesebb ismertető www.danubebox.hu honlapon található). A Duna Ismerettár feldolgozását részletekben ajánljuk és anyagából évente tervezzük a jelenlegihez hasonló verseny meghirdetését, a tapasztalatok birtokában továbbfejlesztve azt. Ez a tevékenység kapcsolódik olyan egyéb ismeretterjesztő, szemléletformáló és társadalmi részvételre ösztönző tevékenységeihez, mint például a Duna nap (minden év június 29-én) és a Duna Művészeti Mestere nemzetközi ifjúsági alkotói pályázat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

 • I. kategória: 5-8. évfolyam (11-14 éves korcsoport)
 • II. kategória: 9-13. évfolyam (15-19 éves korcsoport)

Iskolák 3 fős csapatainak jelentkezését várjuk.
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezni a www.danubebox.hu honlapon keresztül történő regisztrációval lehet 2010. február 22-ig (az első forduló lezárásáig).
A rendszer a nevezésről automatikus visszaigazolást küld a regisztrációkor megadott e-mail címre, egyúttal az azonosító is kiküldésre kerül, melynek segítségével a verseny egyes fordulóiban leadhatják a megfejtéseket.
Nevezési díj nincs!
Ajánlott irodalom:
"Danube Box", Duna Ismerettár tanári kézikönyve, interaktív CD ROM-ja, posztere és játékkártyái. A tanári kézikönyv a weboldalról elérhető és letölthető, az interaktív CD interneten keresztül használható.

A három forduló feladatait a Duna Ismerettár honlapján (www.danubebox.hu) tesszük közzé.
Fordulók
A verseny a 2010. évi Duna-napi szlogen „Active for the rivers” – „Együtt vizeinkért” jelmondat jegyében zajlik.

1. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2010. február 02.
Megfejtési határidő: 2010. február 22. 24:00
Fő téma: Általános ismeretek a vízről és a Duna folyóról, vízminőség

2. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2010. március 2.
Megfejtési határidő: 2010. március 22. 24:00
Fő téma: A Duna folyó és víz-minőségvédelme

3. Internetes forduló (kreatív feladatok) :
Megjelenése az interneten: 2010. április 1.
Megfejtési határidő: 2010. április 22. 24:00
Fő téma: Kreatív feladat

Értesítés az országos döntőbe jutásról: 2010. május 10–ig.

4. Országos döntő: 2010. május 22. (szombat)
Országos döntő pontos időpontját és helyszínét a www.danubebox.hu honlapon közöljük. A Döntőben csak teljes létszámú csapatok vehetnek részt és nincs lehetőség a csapattagok cseréjére. Az Országos Döntőtől távolmaradó csapat a Szervezőkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A továbbjutás feltétele, módja:
A döntőben csak az a csapat vehet részt, melytől minden fordulóban érkezik jó megoldás. Az egy intézményből érkező feltűnően hasonló megoldások a csapatoknak a további versenyből való kizárását eredményezhetik. A három forduló összesített eredményei alapján az országos döntőbe kategóriánként a hét legjobb megfejtést beküldő csapat kerülhet.

Az eredmények közzétételének módja
A három forduló eredményeiről értesítést kapnak az iskolák és/vagy csapatok a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre, a döntőbe került csapatok névsorát közzé tesszük a www.danubebox.hu honlapon.
A döntő eredményeiről a verseny helyszínén és honlapján közvetlenül informálódhatnak a résztvevők, továbbá a KvVM (www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapja is közzéteszi.

Nyeremények:
Az országos döntő kategóriánként első három helyezett csapatának tagjai természetvédelmi táborozáson vehetnek részt. A táborozástól távolmaradó csapat a Szervezőkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A verseny döntőjén szereplő diákok valamennyien emléklapot kapnak, a legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. A kategóriák 1-7 helyezettjeinek felkészítő tanárai oklevelet, és tárgyjutalmat kapnak.

A jelentkezés (regisztráció) során a következő adatokat kérjük megadni:

 • Iskola neve, címe, elérhetősége, (telefon- és faxszám, elektronikus cím (e-mail),
 • Iskola OM azonosítója
 • Résztvevő csapatok fantázianeve
 • A versenyzési kategória megjelölése
 • A csapatok tagjainak alábbi adatai:
  • Név
  • Lakcím (állandó, ill. ideiglenes, ha bejelentett)
  • Születési hely, dátum
  • Anyja neve
 • Felkészítő tanár neve és elérhetősége (telefon- és faxszám, elektronikus cím)
 • A felkészítő tanár nyilatkozata arról, hogy a Versenyszabályzatban foglaltakat tudomásul veszik.

A verseny során kiosztásra kerülő díjak átvételére azok jogosultak, akik személyazonosságukat igazolják és ennek érdekében adataikat a regisztráció és a feladatok beküldése során pontosan megadják.

Egyéb szabályok
A Versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők személyes adataikat tárolják. A Szervezők kötelesek a verseny során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a versennyel és a versenyben együttműködő felek között információközlésre használhatják fel. A Szervezők az adatokat sem részben, sem egészben nem bocsáthatják harmadik fél rendelkezésére.
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szabályait, a díjakat a Versenyzők egyidejű értesítése mellett módosítsák.
A Szervezők a versennyel kapcsolatosan semmiféle kártérítési és egyéb felelősséget nem vállalnak.
A Szervezők és a versenyben résztvevő együttműködők, valamint munkavállalóik és közvetlen családtagjaik a versenyben nem vehetnek részt.
A Szervezők, illetve a felajánlók magukra vállalják a verseny nyereményeit terhelő esetleges adó- és társadalombiztosítási terheket.
A tévesen vagy hiányosan kitöltött adatlapból származó követelések semmisek.

Hasznos ismeretbővítést és sikeres versenyzést kívánnak a Szervezők!

 

vissza