Regisztráció
Amennyiben 24 órán belül nem kap értesítést regisztrációjáról, kérjük e-mailben (gwpmo@gwpmo.hu) jelezze a szervezők részére.
 

A Duna Ismerettár
"Danube Box"
versenykiírás

A verseny meghirdetője: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium

A verseny célja: a Danube Box "Duna Ismerettár" program magyarországi bevezetése és ezáltal a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok segítése a Duna-medence teljes területén abban, hogy a tanulókat érdeklődővé tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.

A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett oktató és foglalkoztató csomag (tartalmáról részletesebb ismertető www.danubebox.hu honlapon található). A Duna Ismerettár feldolgozását részletekben ajánljuk és anyagából évente tervezzük a jelenlegihez hasonló verseny meghirdetését, a tapasztalatok birtokában továbbfejlesztve azt. Ez a tevékenység kapcsolódik olyan egyéb ismeretterjesztő, szemléletformáló és társadalmi részvételre ösztönző tevékenységeihez, mint például a Duna nap (minden év június 29-én) és a Duna Művészeti Mestere nemzetközi ifjúsági alkotói pályázat. Mivel a 2008. évi Duna nap a "Vízhasználatok" jegyében kerül megrendezésre, indító versenyünkben is ez a témakör szerepel hangsúlyozottan.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

 • I. kategória: 5-8. évfolyam (11-14 éves korcsoport)
 • II. kategória: 9-13. évfolyam (15-19 éves korcsoport)

Iskolák 3 fős - évfolyamonként egy-egy - csapatainak jelentkezését várjuk.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezni a www.danubebox.hu honlapon keresztül történő regisztrációval lehet 2008. március 1-ig.

A nevezésről automatikus visszaigazolást kapnak a regisztrációról a rendszertől a regisztrációkor megadott e-mail címre, egyúttal megkapják azt az azonosítót is, melynek segítségével a verseny egyes fordulóiban leadhatják a megfejtéseket.

Nevezési díj nincs!

A verseny témakörei:

 • A Duna Ismerettár témaköreiből:
 • I. kategória: 5.-8. osztályosok: Általános Duna ismeretek
 • II. kategória: 9.-13. osztályosok: Vízhasználatok

Ajánlott irodalom:
"Danube Box", Duna Ismerettár tanári kézikönyve, interaktív CD ROM-ja, posztere és játékkártyái.
A tanári kézikönyv a weboldalról elérhető és letölthető, az interaktív CD interneten keresztül használható.
Az első fordulóban bejelentkező első 300 csapat iskolája magyar nyelvű teljes Duna Ismerettár készletet kap, amelyet CD változattal is kiegészítünk. További CD-ket korlátozott számban tudunk majd még rendelkezésre bocsátani.

Fordulók

1. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2008. március első hete
Megfejtési határidő: 2008. március 17.
A tesztet a Duna Ismerettár honlapján (www.danubebox.hu) tesszük közzé.
Ez a teszt könnyen teljesíthető általános, a korcsoportnak megfelelő ismereteket igénylő kérdéseket tartalmaz majd.

2. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2008. április első hete
Megfejtési határidő: 2008. április 18.
A tesztet a www.danubebox.hu weboldalon tesszük közzé.

Értesítés az országos döntőbe jutásról: 2008. április 22–ig.

3. Országos döntő május utolsó hetében (pontos időpontját és helyszínét a weboldalon közöljük) kerül megrendezésre. A résztvevő csapatok és kísérőik utazási költségét a szervezők fedezik.

A továbbjutás feltétele, módja
A döntőben csak az a csapat vehet részt, melytől minden fordulóban érkezik jó megoldás.
Az 1. és 2. forduló összesített eredményei alapján az országos döntőbe kategóriánként az első hét legjobb és a megfejtést leggyorsabban beküldő csapat kerülhet.

Az eredmények közzétételének módja
Az I. és II. forduló eredményeiről értesítést kapnak az iskolák és/vagy csapatok a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre, továbbá a döntősök névsorát közzé tesszük a www.danubebox.hu honlapon.
A döntő eredményeiről a verseny helyszínén és honlapján közvetlenül informálódhatnak a résztvevők, továbbá a KvVM (www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapja is közzéteszi.

Nyeremények:
Az első forduló első 300 csapatának iskolája egy teljes Duna ismerettár csomagot kap, a második fordulón tovább jutó nyertesek pedig kisebb ajándékokat.

Az országos döntő kategóriánként első három helyezett csapatának tagjai természetvédelmi táborozáson vehetnek részt, az első helyezettek iskolája pedig egy-egy GPS készüléket kap.

A verseny döntőjén szereplő diákok valamennyien emléklapot kapnak, a legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. A kategóriák 1-7 helyezettjeinek felkészítő tanárai oklevelet, és tárgyjutalmat kapnak.

A jelentkezés (regisztráció) során a következő adatokat kérjük megadni:

 • Iskola neve, címe, elérhetősége, (telefon- és faxszám, elektronikus cím (e-mail), OM azonosítója)
 • Résztvevő csapatok fantázianeve és a versenyzési kategória megjelölése
 • A csapatok tagjainak alábbi adatai:
  • Név
  • Lakcím (állandó, ill. ideiglenes, ha bejelentett)
  • Születési hely, dátum
  • Anyja neve
 • Felkészítő tanár(ok) neve(i) és elérhetősége (telefon- és faxszám, elektronikus cím)

A verseny során kiosztásra kerülő díjak átvételére azok jogosultak, akik személyazonosságukat igazolják és ennek érdekében adataikat a regisztráció és a feladatok beküldése során pontosan megadják.

Egyéb szabályok

A Versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők személyes adataikat tárolják. A Szervezők kötelesek a játék során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a játékkal és a játékban együttműködő felek között információközlésre használhatják fel. A Szervezők az adatokat sem részben, sem egészben nem bocsáthatják harmadik fél rendelkezésére.

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szabályait, a díjakat a Versenyzők egyidejű értesítése mellett módosítsák.

A Szervezők a versennyel kapcsolatosan semmiféle kártérítési és egyéb felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők és a versenyben résztvevő együttműködők, valamint munkavállalóik és közvetlen családtagjaik a versenyben nem vehetnek részt.

A Szervezők, illetve a felajánlók magukra vállalják a verseny nyereményeit terhelő esetleges adó- és társadalombiztosítási terheket.

A nyereményeket postai úton ajánlott küldeményként juttatjuk el az adatlapon megjelölt címre – amennyiben átadásuk más módon nem történik meg.

A tévesen kitöltött adatlapból származó követelések semmisek.

Hasznos ismeretbővítést és sikeres versenyzést kívánnak a Szervezők!

vissza