Regisztráció
Amennyiben 24 órán belül nem kap értesítést regisztrációjáról, kérjük e-mailben (gwpmo@gwpmo.hu) jelezze a szervezők részére.
 

Örömmel tudatjuk, hogy a Budapesten, 2008. május 24.-én megrendezett
Duna Ismerettár (Danube Box) országos verseny sikeresen lezajlott!

Eredmények...

Fotók...

ORSZÁGOS VERSENY
További információk...

A második forduló utáni végeredmény letölthető:
I. korosztály
II. korosztály

Az országos döntőbe korosztályonként az első hét csapat kerül be.
A végleges sorrend meghatározásakor csak a 20 illetve 19 összpontszámot elérő csapatok esetében vettük figyelembe a feltöltési időpontot.
Gratulálunk mindenkinek és köszönjük a versenyben való részvételt!

"A Duna mindnyájunk ügye"

A Duna Ismerettár
Danube Box
tanári kézikönyv ismertetője

A Duna a Nyugat és Kelet közötti nagy kiterjedése következtében különösen jelentős európai dimenziójú folyam: 2.780 kilométeres össz-hosszával - a Volga után - Európa második leghosszabb folyója. Mellékfolyóival együtt - amelyek közül csak a nagyobbak száma is 120-ra tehető - rendkívül nagy vízgyűjtőről vezeti le a vizet. A Duna 10 államon folyik keresztül, a benne folyó víz még további 9 államból származik, és ezzel 19 államot és 81 millió embert kapcsol össze.

A nagy folyók, mint a Duna is, embereket és kultúrákat kötnek össze. Eszméket is közvetítenek, de konfliktusokat is gerjesztenek. A folyók és a vizes élőhelyek értékes szolgálatot tesznek az emberiségnek. A Duna és mellékfolyói a Duna-medence éltető erei, amelyeket meg kell őriznünk a következő nemzedékek számára.

Az ember csak azt védi és becsüli, amit ismer. Ezért a "Duna Ismerettár" központi törekvése a folyó világának megértetése annak teljes sokrétűségében, és annak tudatosítása, hogy az ember az ökológiai rendszer része. A "Duna Ismerettár" célja a tanárok támogatása a Duna-medence teljes területén abban, hogy a gyermekeket fogékonnyá tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt, és felébresszék bennük az ezen kincsek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.

A "Duna Ismerettár" segíti a tanárokat, hogy az oktatást szerves egészként, azaz az egyes tantárgyakon is túlmutató projektként szervezhessék: az anyag nemcsak ténybeli és szakmai ismereteket, hanem képanyagot, másolható munkalapokat, szerepjáték-leírásokat, játékokat, bel- és szabadtéri foglalkozásokat, valamint kulturális mellékleteket (hétköznapi történeteket, legendákat, recepteket) is tartalmaz. A CD-ROM adathordozón bemutatott interaktív Duna-utazás ösztönző ráhangolást, ezzel együtt gyakorlati szempontú ismétlést tesz lehetővé. A tanulásnak és a természet megismerésének ez a játékos, de egyben kutatómunka jellegű módja alkalmat ad a Duna-medence "kézzel, fejjel és szívvel" való átélésére.

A kézikönyv, - a Duna Ismerettár központi része -, hat modulrendszerű fejezetből áll: az egyes fejezeteken belül, vagy azok között tetszőleges sorrendet lehet tartani. A feladatokat is a mindenkori igényekhez lehet alakítani és a konkrét tanítási szituációhoz lehet igazítani. Az egyes alfejezetek az alábbiak szerint felépített öt oktatási egységből állnak:

  • rövid bevezetés
  • szervezési rész (a tanítási célok áttekintése, eszközigény, a feladatok maximális időtartama)
  • a feladatok (játékok, gyakorlatok, csoportmunka, szabadtéri foglalkozási napok) pontos leírása
  • a témához tartozó másolható munkalapok és szerepkártyák, háttér-információk, kereszthivatkozások a CD-ROM-ra és a poszterre
  • valamint a "Dunai történetek" kiegészítő szövege

A tevékenység-központú feladatok nagyobbrészt újszerűek, és kimondottan a Duna témájához igazodnak. A játékos feladatok bevált és sokszorosan kipróbált elemekből állnak, egy részük az osztálytermi, más részük a szabadtéri foglalkozásokhoz használható. Nemcsak a természet közvetlen megismeréséhez teremtenek kedvet, hanem az ökológiai témák feldolgozásához is, és a gyermekeket a saját életvitelükkel való szembesítésre ösztönzik.

A folyók nem ismernek politikai határokat, így a Duna-medencében minden emberi beavatkozás hatással van a part menti lakosokra. Ezért a "közös és felelősségtudatos bánás" alapelve ma még inkább érvényes, mint bármikor: a Duna-mendencének közös múltja van, de hogy lesz-e jövője, az a következő nemzedékek tudatosságán múlik majd. E cél eléréséhez nyújt hathatós segítséget a "Duna Ismerettár" oktatási csomag.

vissza